تغذیه ماهی قزل آلا

تغذیه ماهی قزل آلا

تغذیه و مباحث مربوطه یکی از عوامل عمده و موثر در رشد ماهی است . مهمترین کار در تکثیر و پرورش ماهی ها ،تهیه غذای مناسب و روش غذادهی مناسب است . در پرورش ماهی در ایران ، تقریبا 50 تا60 درصد هزینه ها مربوط به غذای ماهی است . در هر نوع محیط پرورشی  ،شرایط باید به گونه ای باشد که مواد مغذی مورد نیاز ماهی برای دست یابی به مقدار بالقوه رشد بهینه فراهم شود . روشهای پرورشی عمده که در سطح دنیا رایج است را می توان به پرورش گسترده ،پرورش نیمه متراکم ، پرورش متراکم ، پرورش فوق متراکم تقسیم بندی کرد . با توجه به خصوصیات تغذیه ای ماهی قزل آلا و توجیه اقتصادی ،پرورش بصورت متراکم و فوق متراکم بیشتر متداول است .در این قسمت جنبه های گوناگون و اطلاعات لازم جهت تغذیه مناسب ماهی قزل آلا مورد بررسی قرار می گیرد.

رفتار تغذیه ای

فر آیندهای تنظیم کننده اشتها در ماهی نظیر مهره داران است . حداقل دو مکانیسم تنظیم کننده وجود دارد که یکی پاسخ کوتاه مدت به انبساط معده و دیگری پاسخ بلند مدت به مواد قندی در سیستم گردش خون است . در فاصله بین نوبتهای غذادهی گیرنده های مرتبط با مغز که در دیواره معده و یا قسمت جلویی دستگاه گوارش قرار دارند ، همراه با تغذیه میزان انبساط یا درجه پر بودن معده را گزارش کنند . وقتی کل معده یا بخشی از آن پر می شود ماکز سیری ناحیه هیپوتالاموس مغز به اطلاعات دریافت شده پاسخ داده و در نتیجه فعالیت تغذیه ای کاهش می یابد و یا متوقف می شود . تا زمانی که معده خالی نشده و قسمت اعظم محتویات آن وارد روده نشده نشده باشد ادامه فعالیت تغذیه ای شروع خواهد شد .در این زمان کنترل مراکز تغذیه  (کنترل سیری و گرسنگی) در هیپوتالاموس مغز ، جایی که اطلاعات را از منابع مختلف دریافت می کند اشتهای ماهی را تحریک می کند و به دنبال آن رفتار تغذیه ای و جستجوی ماهی برای غذا آغاز می شود . همچنین مشخص شده که تغییر سطوح موتد مغذی مانند گلوکز ، اسیدهای چرب ، گلیسرول و آمینو اسیدها ی جذب شده از دستگاه گوارش که در جریان خون در حال گردش است از طریق گیرنده هایی در مغز و کبد ثبت می شود . هر چند در این خصوص مدل های متعددی پیشنهاد شده ولی هنوز مکانیسم های فیزیولوژیکی تنظیم کننده مصرف غذا در ماهی کاملا شناخته نشده است .

ماهی قزل آلای رنگین کمان یک ماهی با شناگری بالا است و از سطح و ستون آب غذا را دریافت می کند . این ماهی در گرفتن غذا بیش از سایر حواسش به حس بینایی متکی است . بنابر این لقمه های غذایی که به کف سقوط می کند و یا از محدوده دید ماهی پنهان بماند عملا از دسترس ماهی خارج شده و برای این گونه قابل استفاده نمی باشد . گاهی ماهی قزل آلا با پرش های بلندی که انجام می دهد لقمه های غذایی را قبل از رسیدن به سطح آب می بلعد . در زمان گرسنکی و به هنگام رفت و آمد در محل استخرها ، گله ماهی به دنبال سایه شخص حرکت کرده و رفتار تغذیه ای از خود نشان می دهد . بدلیل گوشتخوار و پر خوار بودن این گونه ،اشتهای این ماهی می تواند به عنوان شاخصی در بررسی نیاز غذایی و همچنین سلامتی آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد . بسیاری از پرورش دهندگان غذادهی به قزل آلا را تا هنگامی که ان گونه حرکات فعال تغذیه ای را از خود نشان می دهد ادامه می دهند .

گزارش های متفاوتی در خصوص تاثیر گلی غذادهی بر اساس تقاضا ارائه شده است . بعضی از گزارشها نمایانگر آن است که در این شرایط ضریب تبدیل غذایی بهبود می یابد و تنوع اندازه ماهی ها کمتر می شود . البته گزارش هایی بر این ادعا وجود دارد و به  نظر می رسد با توجه به تجربیات موجود ، غذادهی تا زمانی که ماهی ها حرکات تغذیه ای فعال را زا خود نشان می دهند می تواند ادامه یابد .

رژیم غذایی ماهی قزل آلا

قزل آلا یک ماهی گوشت خوار است و دستگاه گوارش قزل آلا برای هضم و جذب پروتئین حیوانی طراحی شده و این ماهی فقط قادر به هضم و استفاده از تعداد بسیار محدودی از انواع فرآورده های گیاهی می باشد . اغلب ترکیبات و فرمولهای غذایی موجود در بازار ، از پروتئین حیوانی تشکیل شده است که اساس تغذیه قزل آلا را  برای رساندن به اندازه بازاری تشکیل می دهند.

مواد غذایی مورد نیاز آزاد ماهیان هنوز به طور کامل مشخص نگردیده اند و اگر با مواد غذایی شناخته شده برای پرورش سایر حیوانات دامی مقایسه گردند هنوز مراحل ابتدایی را طی می کنند .با توجه به این که ماهی ها موجوداتی خونسرد هستند درجه حرارت محیط بر آن ها موثر می باشند . بنابر این بایستی اثر عوامل محیطی و تاثیر آن را روی قدرت و توانایی آنها در هضم و جذب مواد غذایی در نظر داشت .

سالهای متمادی تصور می شد که جگر گاو غذای کاملی برای برای این ماهی است و این ماده غذایی بیشتر از هر غذای دیگری در کارگاهها مصرف می شد . از آنجا که جگرهای آلوده به انگل کپلک مورد استفاده انسانی قرار نمی گرفتند آنها را به قیمتی خیلی ارزان در اختیار مزارع پرورش ماهی قرار می دادند. پس از اینکه صنعت پرورش ماهی قزل آلا گسترش یافت مشخص گردید که جگر گاو به تنهایی غذای کاملی برای ماهی قزل آلا نیست . بنابرا ین کم کم آن را با مواد غذایی دیگری مثل جگر سفید ،قلب و طحال مخلوط کردند .

بعدها مواد غذایی دیگری از قبیل گوشت چرخ کرده ماهی آب شیرین و شور ،مازاد کنسروسازی ها (امعا و احشا) و انواع دانه های گیاهی (حبوبات) ، به عنوان مکمل غذایی ماهی ها در مزارع پرورشی مورد استفاده قرار گرفتند که در حاضر نیز در برخی از مزارع مصرف می شوند .

اشتراک گذاری

یک نظر دهید